Tekintse meg képz&eacuteseinket.

Gyakran ismételt kérdések

 Frissítve: 2008.02.07.

 

 • Sajnos a Neptun rendszer a szerver gépek kapacitása miatt sokszor nem működik. 2-3 hét múlva a szerver gépek cseréjével megoldódik ez a probléma. Addig is türelmüket kérjük. Próbáljanak az esti órákban belépni.

 

Vizsgák:

 • Egy tantárgyból egy vizsgaidőszakban háromszor lehet vizsgázni, negyedszerre csak méltányosság kikérésével. A negyedik vizsga már a vizsgaidőszak után zajlik.

 

 • Ugyanazon tantárgyból tett harmadik vizsgáért (2. javítóvizsgáért) és minden további javítóvizsgáért IV díjat kell fizetni. Az IV díj mértéke 1000 Ft.

 

 • Méltányosság a tanulmányok alatt csak egyszer kérhető.

 

 • Amennyiben egy vizsgaidőszakban valaki egy tantárgyból háromszor megy el vizsgázni és a harmadik vizsgája is sikertelen az a következő félévben a tantárgyat „CV”-s kurzusként „csak vizsgával” is felveheti. DE AKKOR MÁR AZ ELSŐ VIZSGÁRA JELENTKEZÉS NEGYEDIK VIZSGÁNAK SZÁMÍT, amelyér fizetni kell.

 

 • Aki nem jelenik meg a vizsgán és nem huzatja ki magát a vizsganapról, vagy nem igazolja a TO-on távollétét, annak 2500 Ft különeljárási díjat kell fizetni minden távolmaradásért.

 

 • Akinek még sok vizsgája van hátra és úgy érzi, hogy valószínű nem tud minden tárgyból eleget tenni vizsgakötelezettségének, az a tantárgyak egymásra épülését figyelve határozza meg a vizsgák fontossági sorrendjét. Kérjenek tanácsot a TO-on.

 

 

Tantárgyak felvétele:

 • Továbbra is élhetnek azzal a lehetőséggel (írásbeli kérelem benyújtásával) hogy a tanulmányaik alatt egy ízben felvehetnek olyan tantárgya(ka)t, amelynek előkövetelményéből az aláírást megszerezték, de a vizsgát nem teljesítették. Aki ezt már egyszer kihasználta, annak a dékán személyének változása miatt nem jár még egyszer ez a kedvezmény. A regisztrációs hét reggelén az előkövetelmény teljesítése nélküli tantárgyak törlődnek, de az írásbeli kérelemmel a TO munkatársai újra felveszik a Neptunban. (CSAK NAPPALISOKRA VONATKOZIK)

 

 • A második félév tantárgyai november vége óta felvehetők (az oktatók a vizsganapok megadásával együtt meghirdetik a következő félév kurzusait is). A kurzusra jelentkezés végső időpontja a regisztrációs hét vége.

 

 • Az első évfolyamra történő beiratkozáskor mindenki kézhez kapta a Kari Tanulmányi Tájékozatót. Ebben megtalálják a szakok mintatanterveit is. A mintatantervek tartalmazzák a szakirányokat is. Szakirányt választani (csak a szakirány indulásakor) a vizsgaidőszak közepéig kell. Ez után megvizsgáljuk, hogy hányan jelentkeztek a szakirányra és eldöntjük, hogy melyik szakirány indulhat a létszámok alapján. A döntésről a hallgatókat tájékoztatjuk. A szakirányra jelentkezést a Neptunban is „el kell” fogadjuk

 

 • A következő félév TANREDJÉT a honlapon is megtalálják, de a TO hirdetőtábláján is olvasható.

 

 • Aki nem tud minden tantárgyból levizsgázni az a következő félévben „CV”-s kurzusként vegye fel újra a tantárgyat. Ha nem találnak, ilyen kurzust jelezzék vagy a tanszéken, vagy a TO-on.

 

 • Egy tantárgyat háromszor lehet felvenni, negyedszerre csak méltányossággal. A következő félévtől (2008/09/1) harmadszori tantárgyfelvételért különeljárási kell majd fizetni.

 

 • A tantárgy újrafelvételét csak alapos megfontolással tegyék. Többször szembesülünk azzal a problémával, főleg levelező tagozatosoknál, hogy eljutnak a harmadszori tantárgyfelvételig, de vizsgát egyszer sem tesznek. Tantárgyat negyedszerre csak méltányossággal (ami egyszer jár a tanulmányok alatt) lehet felvenni. Aki harmadszor veszi fel a tantárgyat , az a vizsgaidőszakot ezen tantárgy teljesítésével kezdje, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe.

 

 • A fakultatív tantárgyakat most pontosítjuk.

 

 • Ha órarendjükbe beilleszthető, akkor egy másik szak tantárgyát is felvehetik fakultatív tantárgyként. (Ebben Kiss Zoltán segíthet)

 

 

Regisztráció:

 • A regisztrációs hét időpontja: február 4-én reggel 7-től február 8-án 12 óráig tart. A regisztrációs héten a gyakorlatok elmaradnak.

 

 • A regisztrációs hét után még két hétig különeljárási díj befizetésével lehet kérelmezni tantárgyak törlését vagy felvételét. A felvételt írásban kell kérelmezni.

 

 • A regisztrációs héten a tantárgyak felvétele mellett a BEIRATKOZÁS mindenki számára kötelező. Regisztrációs hét után csak 2000 Ft különeljárási díj befizetése mellett lehet beiratkozni.

 

 • Aki passzív félévet kér annak is szükséges BEIRATKOZNI, csak a passzív félévet kell választani. A passzív félév iránti kérelmek leadási határideje: regisztrációs hét vége.

 

 

Mérföldkő:

 • Az a BSc képzésben résztvevő hallgató, aki a harmadik szemeszter végére (2. évfolyamosok első féléve után) nem éri el a 45 kreditet, az a tanulmányait csak méltányossági engedéllyel folytathatja.

 

Oktatók minősítése:

 • ÚJABB feladat végrehajtásához kérjük segítségüket. Ezentúl a Neptun rendszeren keresztül, utólagosan minősíthetik az oktatókat ( a felsőoktatási törvény kötelezően előírja). A minősítés kérdőíve a Tanulmányok / Véleményezés útvonalon érhető el. Ez egy új feladat. A kérdőív kitöltésére nem kötelezhetünk senki. Nem is ellenőrizhető, hogy ki töltötte ki. A kitöltést „csak kérhetjük” Önöktől. Aki vállalkozik erre a feladatra (reméljük minél többen lesznek ilyenek), azt kérjük kellő komolysággal tegye .Tegye ezt segítő szándékkal! Úgy látjuk, hogy amikor a hallgatók kapnak egy feladatot, akkor annak végrehajtásában az ÓVÁRI hallgatók mindig példamutatóan élen járnak (Pl.: különböző vetélkedők, vagy az I. évfolyamosok nyilatkozata felvételi ügyben, véradás, stb.) Büszkék vagyunk hallgatóinkra, és remélem ez után is azok lehetünk. A kérdőívek kitöltésének határideje február 15. Viszont javasoljuk, hogy kössék össze a regisztrációval és akkor nem felejtik el .

 

Ösztöndíj kérelem:

 • Kérjük, olvassák el a honlapra feltett új kari Juttatási és Térítési Szabályzatot (Szabályzatok menüpont utolsó bekezdése). Sok hasznos információt találnak benne. Szabályzatok menüpont.

 

 • Szociális ösztöndíj elnyerésére a kérelem benyújtásának határideje megváltozott. Előbbre jött a regisztrációt követő második hét első munkanapjára. A kérelem a honlapról letölthető, de hozzájutnak a HÖK irodában, vagy a BK épület portáján. A kérelmeket az évfolyam JTB tagjainak kell leadni. Kérünk minden évfolyamot, tájékoztassák évfolyamtársaikat, hogy ki, mikor és hol veszi át a kérelmet.

 

 • Aki az előző félévben már igazolta, hogy árva, félárva, hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő, annak is kell kérelmet leadni, de a kérelemhez nem kell csatolni semmit. A kérelmen jelezze, hogy az előző félévben már leadta az igazolást.

 

 • Aki nagycsaládos jogcímen kapott támogatást, annak a kérelemhez csatolni kell azon igazolásokat, amelyekből ez a jogcím egyértelműen kiderül (testvérek iskola látogatása, munkanélkülisége, vagy minimálbérnél nem nagyobb keresete, azonos lakcím, stb.). A szülök keresetigazolása nem kell.

 

 • Az „önfenntartást” csak közjegyző előtt tett nyilatkozattal fogadjuk el.

 

 • Aki az egy főre jutó alacsony jövedelem címén kér támogatást, annak újra kell bizonyítani keresetigazolással, testvér iskolalátogatási igazolásával, munkanélküli igazolással az egy főre jutó jövedelmet. Aki az előző félévben az egyedül nevelést , vagy a nyugellátás tényét igazolta, annak nem kell újra csatolni ezt az igazolást. A kérelmen viszont jelezze ennek megtörténtét. Aki hiányosan adja le kérelmét, és a csatolandó dokumentumokat nem pótolja, az nem kaphat ösztöndíjat. Kérjük, olvassák el a kérelem hátoldalán található utasításokat!

 

 

Felvehető kreditek száma:

 • Az egyetemi képzésben felvehető kreditek száma: 300+10%. 330 felett is felvehető kredit csak 1.000 Ft-ot kell fizetni kreditenként. A BSc képzésben 198 kreditet lehet felvenni ingyen.

 

 

 


Segédlet a szakdolgozat és diplomamunka kurzusok felvételéhez

Kód 
Tanszék neve 
AM 
Agrárgazdaságtani és Marketing 
AL 
Állategészségtani 
AE 
Állatélettani és Biotechnológiai 
AT 
Állattani 
AG 
Általános Állattenyésztési 
BS 
Baromfi- és Sertéstenyésztési 
BA 
Biológiai Anyagok Termelésének Gépei 
EG 
Élelmiszeripari Gépek, Műveletek és Környezettechnikai 
MB 
Élelmiszer-minőségbiztosítási 
EM 
Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai 
FT 
Földműveléstani 
GN 
Genetika és Növénynemesítési 
GT 
Gyógynövénytermesztési 
IL 
Idegen nyelvi lektorátus 
KE 
Kémia 
KT 
Kertészeti 
MF 
Matematika-Fizika 
NN 
Növényélettani és Növényi Biotechnológiai 
BT 
Növénytani 
NT 
Növénytermesztéstani 
NV 
Növényvédelmi 
SG 
Statisztkai és Gazdasági Informatikai 
ST 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
SP 
Számviteli és Pénzgazdálkodási 
SJ 
Szarvasmarha- és Juhtenyésztési 
TK 
Takarmányozástani 
TV 
Talajtani és Vízgazdálkodási 
TT 
Társadalomtudományi 
TG 
Tejgazdaságtani 
TM 
Termeléstechnikai és Munkaszervezéstani 
TN 
Testnevelési 
UT 
Üzemtani 
VS 
Vezetési és Szervezetfejlesztési 

A tantárgyak kódjában az utolsó négy szám előtti két betű, a tanszék betűkódja.

 

 

Tanulmányi Osztály