Tekintse meg képz&eacuteseinket.

A Kar története


A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogi elődjét – a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet – 1818. október 25-én alapította Albert Kázmér szász-tescheni herceg Wittmann Antal javaslatára. A képzés időtartama két év volt, az oktatás nyelve kezdetben latin, később pedig német lett.

1872-ben az anyaintézményből kivált a bécsi mezőgazdasági főiskola (mai nevén Universität für Bodenkultur, Wien - Bécsi Mezőgazdasági Egyetem). 1874-től Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményként működött.

 

Nagy érdeme a múlt század végi professzori karnak, hogy sikeresen ötvözte a felsőoktatást a kutatással. Ennek bizonyságául megalapították a Meteorológiai Állomást, az Eszköz- és Gépkísérleti Állomást, a Vegykísérleti Állomást, a Vetőmagvizsgáló Állomást, a Növénytermesztési Kísérleti Állomást, az Állatgyógyászati Állomást, a Növényélet-és Kórtani Állomást, a Magyar Királyi Tejkísérleti Állomást, az Országos Növénynemesítő Intézetet és a Szarvasmarhatenyésztők Egyesületét, melyeknek nagy része ma budapesti, ill. másutt működő intézet lett.1942-ben a tanintézet átalakult Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskolává, négyéves képzési idővel.

A második világháború után a főiskolát a Budapesti Mezőgazdasági Egyetemhez csatolták, s Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya néven működött. Az osztályt 1949-ben felszámolták.

 

 

1954-ben a mezőgazdaság szakemberigényének kielégítése érdekében Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia néven újra beindították a képzést az intézményben. A következő átszervezés 1957-ben következett be, amikor egyetemi rangú felsőoktatási intézmény lett 4 éves oktatási időtartammal. Egy 1962. évi rendelet értelmében az intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. 1967-ben a képzés időtartama a nappali tagozaton 5, a levelező tagozaton 6 év lett.

 

1970-ben a Keszthelyi és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolák összevonásával létrehozták az Agrártudományi Egyetemet, 1987-ben pedig a kaposvári Állattenyésztési Karral bővült az egyetem. Ennek megfelelően a kar új elnevezése Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár lett.

 

A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról megalkotott 1999. évi LII. törvény alapján jött létre 2000. január 1-jén a Nyugat-magyarországi Egyetem.